INTRO

YOU HAVE COME TO AN ORIGINAL APPROACH TO YOGA , WHERE THE ENTRY BARRIER IS INTENTIONALLY KEPT LOW FOR

THOSE PEOPLE NOT FAMILIAR WITH WHAT THEY ARE ENTERING INTO. AT THE SAME TIME WE OFFER A COMBINATION OF KNOWLEDGE , PRACTICE , EXERCISE AND MEDITATION , IN A BALANCED WAY.

OUR MISSION IS TO BRING PEOPLE TO THEIR INNER SELF BY TAKING THE PATH OF YOGA , UNDER PROPER GUIDANCE.

   

U bent hier beland bij een oorspronkelijke benadering van yoga , die laagdrempelig is opgezet voor mensen die niet vertrouwd zijn met wat yoga voor hen kan betekenen. Terzelfdertijd brengen wij een gebalanceerd aanbod van kennis , praktijk , oefening en meditatie. Onze missie beoogt mensen te brengen naar hun innerlijke Zelf via het pad van yoga.

 

THIS WEBSITE IS REGULARLY UPDATED WITH RECENT INFORMATION ABOUT THE YOGA PROGRAMS THAT ARE UNDER OFFERING.

deze website wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste informatie over de yoga programma's die worden aangeboden.

 

LOCATED IN ANTWERP , BELGIUM , SPECIFIC PROGRAMS ARE BEING OFFERED IN A FIRST PHASE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND SCHOOLS

gevestigd in Antwerpen , worden in een eerste fase programma's aangeboden bestemd voor hogescholen en studenten uit middelbare onderwijsinstellingen.

Deze programma's lopen over een aantal weken , met elke week een sessie van typisch 90 tot 120 minuten combinatie van praktijk , kennis en meditatie , terwijl de deelnemers wordt gevraagd tijdens de week (liefst dagelijks) enkele eenvoudige oefeningen te doen. Na het programma zal elke deelnemer beschikken over voor hem geschikte oefeningen en meditatietechniek die hij of zij zelfstandig verder kan beoefenen. Daarbij is opvolging en coaching achteraf mogelijk. 

 

 

namasté